FORGOT YOUR DETAILS?

Arbeidsmetoder og vår unike menneskelige innsikt forløser ressurser og engasjement til målbare resultater

De metodene som benyttes i prosesser er anerkjente og benyttes internasjonalt. Jeg har sertifisering og kursing med kompetanseheving innenfor en rekke områder i menneskelige ressurser og utvikling. Hvilke metode som benyttes er avhengig av den prosess som gir det beste resultatet. Les mer om noen av metodene.
(Her er en kort beskrivelse av de viktigste metoder vi benytter)

Cultural Transformation Tools

CCT er et verdimålesystem utviklet av Richard Barrett. Verdimålingene gir en helhetlig måling av kulturen i en organisasjon eller team. Videre har vi egne verdimålinger for lederes tilbakemeldinger og medarbeideres fokus og utviklingsområder. Målingene gir en unik mulighet til å se hvilke grep som gir den beste utviklingen på den videre veien.
For å lese mer: http://www.valuescentre.com/

Spiral Dynamics

Er en metode og studie som viser de strukturer som styrer grupper og kulturers utvikling, det vil si de utviklingsnivåene enhver kultur gjennomgår. Metoden er utviklet av Dr. Clare W. Graves of Union College, New York, og undervist av Dr. Don Beck.
For å lese mer:http://www.spiraldynamics.net/

Appreciative Inquiry

(AI) er en tilnærmingsmåte til organisasjonsutvikling som ble utviklet på begynnelsen av 1980-tallet av David Cooperrider og Suresh Srivastva ved Case Western Reserve University. AI er en systematisk søking etter det beste hos menneskene og det beste i egen organisasjon. Kjerneaktiviteten er innsamling av de ansattes, teamets eller brukernes egne historier om dette. Disse historiene danner utgangspunkt for en kollektiv læringsprosess i organisasjonen. AI innebærer å stille hverandre ubetingede positive spørsmål. Når alle ansatte deltar i mange slike samtaler styrker man relasjonene i organisasjonen, skaper håp og optimisme og øker organisasjonens kapasitet til å få fram sitt potensial.

DISC

DISC er et kommunikasjons- og profilverktøy. DISC gir en forståelse for nødvendigheten av forskjellighet i team.
Dette gir grunnlag for en samtale i rekruttering og coaching.

Facilitating for change

FCT) er et metode som kan benyttes for enkeltpersoner eller små grupper for en strukturert og kreativ dialog som gir innsikt. Metoden bidrar til å skape en åpen dialog om underliggende temaer som kan bidra til og løsning og avklaring.

Transformasjons spill

Dette er et unikt spill for opptil fire deltagere. Spillet går over fire nivåer og er en unik mulighet for erkjennelser og innsikt i egen problemstilling.

TOP UA-60251651-1