FORGOT YOUR DETAILS?

CER - Organisasjonens kultur utviklingsrapport

CER benytter data samlet inn fra CVAs for se kulturelle skift som oppstår innen en organisasjon fra en periode til den neste. ( eksempelvis årlig vurdering) Den viser den kulturelle utviklingen i organisasjonen til samme detaljnivå som en måler økonomisk utvikling.

Denne informasjonen gir klarhet rundt pågående styrker, suksesser og utfordringer, samt nye problemstillinger og muligheter som dukker opp. Organisasjoner vil ha spesifikk informasjon til å iverksette kulturtiltak.

CER åpner dialog rundt fleksibilitet og viser organisasjonens endringsvillighet.

TOP UA-60251651-1