FORGOT YOUR DETAILS?

Coach-samtaler hjelper deg å skifte fra prestasjon, unngåelse og vegring til mesting og fleksibilitet

Coaching handler om å hjelpe den enkelte til å skape klarhet ved å benytte spørreteknikker samt å utfordre på tankerammer/ begrensinger i en struktur definert mot ønsket mål.

Når målet er klart definert med ambisjon eller personlige ferdigheter, tar vi utgangspunkt dagens ståsted. Vi har da grunnlaget for å forløse de ambisjoner og potensialer som den enkelte besitter.

Vår oppgave er da å stille gode avklarende spørsmål og holde kandidaten på sporet av sine mål og ambisjoner. Vår jobb er å være ærlig og tydelig med tillit og respekt.

Når kandidaten har en klar forståelse av sine tankerekker og har konsekvensbehandlet disse, er det enkelt å gjøre nye gode valg. Det å bidra til å se muligheter kandidaten ikke ser, er der mentoring kommer inn og skaper nye muligheter. Vi benytter mange ulike metoder for å se nye muligheter og å trene på nye holdninger handlingsstrategier.

Vår oppgave er å utfordre på de mulighetene som finnes og gi støtte på farbare veier til målet. Målet kan være alt fra mål som personlig mestring eller utvikling av ferdigheter.

Med over 20 år i næringslivet og kontinuerlig studier i personlig- og bevissthetsutvikling kombineres coaching og mentoring på en naturlig måte. Vi har erfaring med at de går hånd i hånd da vår erfaring og innspill er en viktig del av prosessen.

Vi har lang erfaring med bidrag til hundredevis av mennesker igjennom årene i alle nivåer av organisasjoner.

Ta gjerne kontakt for en nærmere samtale.
TOP UA-60251651-1