FORGOT YOUR DETAILS?

CVA - Måling av organisasjonens verdier

CVA er et meget effektiv verktøy som tar pulsen på kulturen i organisasjonen ved å stille spørsmål på kun tre områder som tar ca 15 minutter å fullføre. Målingen er spesialtilpasset organisasjonen og gir en tydelig pekepinn på hvor det er lekkasjer og potensialer. Vår erfaring er at dette er den mest effektive måten å arbeide med kulturen og skape øket engasjement og vekst i organisasjonen.

Hvorfor investere i CVA
CVA gir deg detaljert forståelse av den personlige motivasjonen til medarbeidere, deres opplevelse med organisasjonen, og hvor organisasjonen ønskes å være på vei.
CVA resultater kan generere dype, meningsfulle samtaler om hensikt, prioriteringer og strategi i organisasjonen samt øket trivsel for alle involverte. CVA gir et veikart for å oppnå høy ytelse, oversikt og bærekraft.

Nytteverdi
Undersøkelsen spør spørsmål på tre områder, er tilgjengelig på nettet og krever bare 15-20 minutter å fullføre. Undersøkelsen kan tilpasses til de spesifikke kulturelle og demografiske behovene til gruppene som skal kartlegges. CVA data bestemmes av antall demografiske kategorier som velges. Det er ingen grense for hvor mange kategoriene en kan velge. Kostnadene er basert på antall rapporter som ønskes, ikke på antall deltakerne i undersøkelsen. Reduserte priser er tilgjengelig for grunnskole og videregående utdanningsinstitusjoner.

Undersøkelsen er tilgjengelig på mange språk. Flere språk kan enkelt legges til. Skriftlige rapporter produseres kun på engelsk. Oversettelse bestilles ekstra. Rask behandlingstid - En CVA tar vanligvis fra igangsettes til rapporteringen leveres fra to-til fire uker.

CVA vurdering kan lett knyttes til andre medarbeiderundersøkelser.
En kan også gjennomføre en EVA ( bedriftens egne kjerneverdier) i organisasjon som tillegg for hele eller for noen demografisk gruppering for en liten ekstra kostnad.
Denne målingen viser i hvilken grad bedriftens egne kjerneverdier er integrert i organisasjonen.
TOP UA-60251651-1