FORGOT YOUR DETAILS?

DISC

DISC er en personprofil og teamprofil som gir en indikasjon på motivasjon og oppmerksomhet i atferd og tendens handling.
Det er en enkel måling som viser den enkeltes tendens i oppmerksomhet og motivasjon.

DISC er et godt utgangspunkt for å se på motivasjons og kommuniakasjon i et team. Se på hva den enkelte har behov av for å bidra med sine ressurser. Dette verktøyet er et godt utgangspunkt for å skape forståelse for uliketer blandt deltagene i et team.

DISC kan og gi indikasjoner på hva som skal til for å skape bedre kommunikasjon og bedre samspill.

I sammen med en verdimåling gir den en pekepinn på hvilke type spørsmål og fokusområder som kan være nyttige for å skape en god prosess i en utvikling, coaching eller rekruttering.

DISC måles på individ og gruppenivå.

TOP UA-60251651-1