FORGOT YOUR DETAILS?

EVA - Måling av organisasjonens egne uttalte kjerneverdier

Målingen av organisasjonens egne kjerneverdier gir et målbart inntrykk av de verdiene som oppleves i organisasjonen.

Analyse kjerneverdier gjør det mulig å måle i hvilken grad de valgte verdiene i organisasjonen er bevisst og etterleves av medarbeiderne.
Målingen kan avdekke hvilke verdier som de ansatte identifiserer seg med.

Måling av organisasjonens kjerneverdier: Organisasjonens kjerneverdier legges til i verdimålinger (CVA) og Team måling (SGA), dersom organisasjonens egne verdier ikke finnes i vårt standard oppsett.

TOP UA-60251651-1