FORGOT YOUR DETAILS?

Fusjon eller sammenslåing av avdelinger/ team

Mange fusjoner mislykkes på grunn av kulturell inkompatibilitet. Fusjon/ Kompatibilitets-måling identifiserer kulturelle likheter og forskjeller. Denne målingen gir en kulturell due diligence rapport på samme måte som for finansiell due diligence.

Fordeler
Fusjon/Kompatibilitet-måling hjelper ledere å forutse og planlegge de kulturelle tilpasninger som skal til for å lykkes med en fusjon eller oppkjøp. Målingen viser hvordan integrere grupper og avdelinger ved å avdekke sterke sider i hver av gruppene, samt forebygge potensiell motstand.

Hvorfor velge denne undersøkelsen?
Undersøkelsen stiller spørsmål i tre kategorier, er tilgjengelig på nettet og tar 15-20 minutter å fullføre.

Undersøkelsen tilpasses de spesifikke kulturelle og demografiske behovene til gruppene som skal kartlegges. Den samme personlige og kulturelle malen brukes for begge grupper. Undersøkelsen er en rimelig forsikring både for både små og store organisasjoner.

Den elektroniske målingen kan fylles ut på flere språk samtidig, i samme måling. Skriftlige rapporter produseres kun på engelsk, men oversettes ved behov. En undersøkelse tar vanligvis fra oppstart til rapporteringen to til fire uker.

Alternativer:
Demografi: Data kan hentes ut for spesifiserte undergrupper innen hver organisasjon, for eksempel ledernivå, forretningsenheter og områder, kjønn, ansiennitet og alder. Sammenligningen av de to første gruppene er spesielt nyttig.
Tilleggsspørsmål kan legges til undersøkelsen. Svarene blir gitt som rådata, kategorisert etter demografisk gruppering.
De typer spørsmål tilgjengelig inkluderer: Fritekst, Ja / Nei, multiple choice, og skalering.
TOP UA-60251651-1