FORGOT YOUR DETAILS?

Fusjon og omstilling skaper kulturelle utfordringer og muligheter

Når bedrifter eller avdelinger skal slåes sammen er det ikke så vanlig å se på de kulturelle konsekvensene av fusjonen. Erfaring viser at det er dette som blir den store utfordringen, nemlig å få de to kulturene og menneskene til å jobbe sammen. For raskt å lykkes med en sammenslåing er det de kulturelle sidene som kan gi den raskeste overgangen og tilpasningen til ny organisasjon.

Forskning viser at dette er tre grunnleggende elementer som må ivaretas for en vellykket integrering:

1. Fokus på selve integrasjonsprosessen, det vil si samhandlingen mellom mennesker. Informasjon, involvering og tydelighet.

2. Kulturforskjellene , det å finne styrkene og fellesnevnerne i hver av organisasjonene som grunnlag for den nye organisasjonen.

3. Ta full kontroll og implementere raske endringer bidrar til tempo og initiativ i prosessen.
En rask måte å få oversikt over de kulturelle ulikheter og fellesnevnere er å gjennomføre en måling av de to virksomhetene ved å benytte vårt måleverktøy. Målingen gir en klar indikasjon på ulikheter og de fellesnevnere som en kan bygge på etter fusjonen.

Dette er et godt utgangspunkt med å få en smidig overgang og samtidig ivareta en ny felles kultur som oppleves som motiverende og inkluderende av medarbeiderne fra begge organisasjoner eller avdelinger.

Se måling for Fusjon eller kompatibilitet måling

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.
TOP UA-60251651-1