FORGOT YOUR DETAILS?

IVA - Individuelle verdimåling

Hvordan stemmer dine holdninger overens med den kulturen i organisasjonen du jobber i?

Hvilken gjenklang har du med dagens verdier i forhold til det arbeidet du utfører?

Er organisasjonen er på rett spor i forhold til dine ambisjoner?

Alle disse spørsmålene blir besvart med en individuell verdimåling (IVA).

Hvis du er en coach kan det være lurt å få dine kunder til å ta en IVA for å se hva som skal til for å justere seg til sin organisasjon, eller som en avklaring for nye valg i situasjonen.

IVA utdyper forståelsen av hva som er viktig og hvilke endringer som er nødvendig for å finne personlig tilpasning i organisasjonen. Når måling blir utført sammen med en SGA (team måling) eller CVA (hele organisasjonen) viser det klart hvor du har fellesnevnere eller avvik til kulturen.

En IVA rapport kan leveres innen en uke etter ferdigstillelse av online målingen. Den elektroniske målingen og er tilgjengelig på flere språk. Flere språk kan enkelt velges i samme måling. Skriftlige rapporter produseres kun på engelsk. Oversettes til norsk kommer i tillegg.

IVA kan leveres også uten skevet rapport til en redusert pris.
Standard verdimal tilpasses orgasisasjonens egne verdier, mot en ekstra kostnad.

TOP UA-60251651-1