FORGOT YOUR DETAILS?

LDR - Leders utviklings rapport

LDR ligner på LVA, og er et kraftig verktøy for å fremme bevissthet, personlige fokusområder og utvikling. En forståelse av den oppmerksomhet og de grepene en leder kan ta for å realisere sitt potensial. LDR er en tilbakemelding på lederstil fra kolleger: For eksempel overordnede, sideordnede og underordnede.
Kolleger får også muligheten til å gi uttrykk for hvordan de ønsker lederen skal fokusere for å lykkes best i jobben, eller med teamet/ organisasjonen. Målingen legges vekt på en leders styrker, områder for forbedring, og muligheter for vekst.

Fordeler ved målingen:
LDR kan bli levert til deg i løpet av tre virkedager etter avsluttet online måling.
Den elektroniske undersøkelsen er tilgjengelig på flere språk. LDR blir produsert på norsk.

Beskrivelse av Lederskap Utviklings Rapport (LDR) og Prosess:
LDR viser lederen hvordan han/hennes lederstil oppleves av kolleger i forhold til egen oppfatning. I tillegg vil kolleger identifisere de 10 verdier/atferd som de mener vil hjelpe lederen til å lykkes best i rollen.

Lederen blir målt opp mot 26 lederskapsferdigheter, som Battetts values centre´s forskning har vist seg å være av betydelig i lederroller.
Rapporten identifiserer 26 områder, sortert over de syv nivåer av lederskaps- ferdigheter, der både lederen og kolleger har gitt uttrykk for i hvilken grad de mener ferdighetene på området er en styrke, - det trenger utvikling eller - ikke er relevant i leders nåværende rolle.

Beskrivelse av LDR Prosess
LDR prosessen bruker standard leder-verdier som mal. malen kan tilpasses til organisasjonens verdier om de ikke finnes i malen.
Leder blir bedt om å gå til en passord-beskyttet nettside og velge ti verdier som representerer leders egen lederstil. Deretter rangere sine lederskapsferdigheter, samt vektlegge styrke eller områder for utvikling.
Ti til femten kolleger, får en passord-beskyttet nettside hvor de velger de ti verdier som representerer lederens lederstil; Videre velge de ti verdier de mener er viktig for at lederen skal lykkes best. Deretter rangere sine lederskapsferdigheter, samt vektlegge styrke eller områder for utvikling. Verdiene og ferdighetene valgt av lederen og kolleger er tilordnet på syv nivåer i lederens oppmerksomhet kart.

Leder får en personlig tilbakemelding av LDR rapporten på to-til tre timer og det lages en detaljert handlingsplan for leders utviklingsområder.

TOP UA-60251651-1