FORGOT YOUR DETAILS?

LVA - 360 graders Leders Verdimåling

Barretts Values Centre, tilrettelagt Ledelse Verdi Måling (LVA) Dette er en 360 graders- tilbakemelding som er utviklet for å avdekke og gi tilbakemelding på hva som er styrker og hva en trenger for å utnytte sine ressurser på en mer effektiv måte. Denne målingen er foretrukket av mange, ikke bare fordi det gir en kvantifiserbart mål på personlig evne til å formidling og tydelig atferd, men fordi det gir støtte til personlige utvikling i de syv nivåer av lederens ferdigheter.

I LVA gir kolleger sin egen oppfatning i svaret på spørsmål om lederens styrker og forbedringsområder. LVA blir gjennomgått og analysert først av en av våre analytikere i USA, denne blir oversatt til norsk oved behov. LVA- malen er tilpasset det som gjenspeiler kulturen i gjeldende organisasjon.

Beskrivelse av LVA Prosess
LVA prosessen bruker en mal som tar med organisasjonens egne verdier. Leder blir deretter bedt om å gå til en passord-beskyttet nettside for å velge ti verdier som representerer egen lederstil. Ti til femten kolleger som velges, får egen passord-beskyttet nettside hvor de velger de ti verdier som representerer lederens lederstil. De velger videre ti verdier de mener er viktig for at lederen skal lykkes best fremover. Kolleger kan gi en skriftlig tilbakemelding om de ønsker det, på styrker og forbedringsområder. Kolleger velger om de vil være anonym eller skrive inn sitt navn på tilbakemeldingen.

Etter avsluttet måling tar bearbeidelsen av data en uke, deretter blir det en gjennomgang med leder på to-til tre timers.
Lederen og konsulent utvikler en detaljert handlingsplan for utviklingsområder til leder.

Det å ansette en god konsulent er svært viktig for å fokusere på vekstområder og dermed øke ytelsen i organisasjonen. Kostnaden for tjenesten er minimal i forhold til de økonomiske fordelene effekten av denne tjenestene gir. Det er viktig å huske at organisatorisk endring begynner alltid med personlig erkjennelse og utvikling av lederne.

TOP UA-60251651-1