FORGOT YOUR DETAILS?

PVA - Personlig verdier

Klikk på denne linken og se hvordan dine personlig verdier er(NB! din epost vil ikke bli misbrukt)
Personlig verdimåling

Klikk på denne linken og se hvordan dine personlig verdier er
(NB! din epost vil ikke bli misbrukt)

Hvem du er og hvordan du handler påvirkes i sterk grad av dine verdier. Ved å stille spørsmål som: Hva er nært og kjært for deg?
Hva er du urolig for?
Hva ligger til grunn for dine beslutninger?
Alt dette er direkte koblet til dine personlige verdier.

Våre verdier gjenspeiler hva som er viktig for oss. Verdiene er en kjernen i vår oppmerksomhet og en måte å beskrive vår individuelle motivasjon. Sammen med vår tro og overbevisning er de årsaksfaktorer som driver våre beslutninger.

Å forstå våre verdier hjelper oss til å skjønne hvorfor vi kan handle eller reagere slik vi gjør. Å handle i overenstemmelse med verdier skaper en følelse av balanse, både i oss selv og i samhandling. I motsatt fall, kan det å gå mot verdiene føre til en følelse av ikke å være tro meg seg selv, som dermed skape en ubalanse eller stress.

Den personlige verdimålingen er enkel undersøkelse som ikke tar lang tid og som gir mye informasjon samt noen øvelser. Rapporten kan bidra til å øke din selvinnsikt og hjelpe deg å forstå dine verdier bedre.

Den personlig verdimålingen er gratis og du får tilgang på linken under.
Målingen er på norsk, men en kan også velge annet språk hvis det er ønskelig.
Ved å legge igjen din epost vil du i løpet av kort tid få en rapport som vil gi innsikt som vi håper du vil ha glede av.

TOP UA-60251651-1