FORGOT YOUR DETAILS?

Rekruttere nye medarbeidere som gir merverdi til organisasjonen

rekruttering

Vi dybdeintervjuer kandidater og finner de kvalifikasjonene, erfaringene og egenskapene som best ivaretar stillingsbehovet.

Utfordringen ved ansettelser er å finne den personen som passer inn, har de rette kvalifikasjonene og egenskapene for å løse de oppgaven virksomheten står ovenfor. Det å avdekke den beste kandidaten som både skal takle de utfordringene eller forventninger som stillingen medfører, samt være et positivt bidrag til videreutvikling av organisasjonen er kritisk ved ansettelser. Mange av kravene og forventningene står ofte ikke i stillingsbeskrivelsen.

Feilansettelser koster mye og skaper mye energilekkasje i virksomheten. Det er ofte vanskelig å ta tak i når vedkommende først er på plass.

Vår oppgave er, i nært samarbeid med oppdragsgiver, å finne alle egenskaper og forventninger som ikke står i stillingsbeskrivelsen. Deretter gjøre vi grundige intervju for å avdekke kandidater som personlig er relevante for stillingen. Måten vi arbeider på har vist seg å sikre de beste kandidater til stillingene, uten støy i etterkant. Kostnaden ved feilansettelser er store, vi gjør jobben rimelig og tidsbesparende.

Vår kompetanse å stille avklarende og utfordrende spørsmål slik at vi får et best mulig inntrykk av personens handlinger og holdninger. Med vår metode får vi raskt og tydelig inntrykk av om kandidaten er aktuell for den konkrete stillingen eller ikke, samt eventuelle konsekvenser ved valg.

Vanligvis foregår intervjuene i seks faser for stillinger på leder og mellomledernivå.

1. Forarbeidet er viktig for å avdekke det faktiske behovet og utfordringer som ikke står i stillingsbeskrivelsen. Vi bruker tid på å få et tydelig bilde av hvilke utfordinger som stillingen medfører for søkerne.

2. Vi lager et spørreskjema designet for den gjeldende stillingen i organisasnjonen.

3. Vi gjøre en grundig samtale av de menneskelige og erfaringsbaserte områdene til kandidatene opp mot stillingskravet. Dette har vist seg som meget vellykket metode for å finne de kandidatene som egner seg best for stillingene. Rapport lages etter hvert intervju med kandidater opp mot gjeldende stilling.

4. Kandidater velges til 2. Gangs intervju.

5. Grundig referansesjekk gjennomføres av valgte kandidater.

6. Felles 2. Gangs intervju med leder og eventuelt fagforening tilsted med valgte kandidater.

7. Oppsummering konsekvensbehandling og innstillig.
TOP UA-60251651-1