FORGOT YOUR DETAILS?

Teambuilding gir motivasjon og kreativitet og skaper engasjerte medarbeidere

teambuilding

Når teamets mål og verdier blir klare og tydelige, og alle kjenner sine roller, skaper dette grunnlag for å jobbe mot felles mål. Dette gir den tydelighet og trygghet som skal til for at alle leverer mer på kvalitet og resultater.


GIR FORNØYDE MEDARBEIDERE


Våre metoder avdekker effektivt den aktive kulturen i teamet, og de ressursene som kan forløses for å gjøre teamet mer positiv og resultatorientert. Slik blir også hvert enkelt teammedlems bidrag presisert og synliggjort. På den måten øker selvtillit og trygghet i forhold til egne prestasjoner. Det skaper endringsvillighet og åpner for nytenkning. Dette igjen øker engasjementet.

REDUSERER FRAVÆRET


Når alle teammedlemmene bidrar aktivt til å bruke sine beste erfaringer som grunnlag for de fremtidige resultatene, forløses energi og overskudd til fornyelse for den enkelte og teamet. Dette skaper et engasjement hvor den enkelte tar i bruk flere ressurser. Dette fører til kreativitet som igjen forløser nytenkning. Erfaringsmessig bidrar dette til økt engasjement og reduksjon av frustrasjon og energilekkasje.

SKAPER TRYGGHET OG KREATIVITET


For å skape trygghet og kreativitet i teamene er det en forutsetning at den enkelte ikke bare kjenner spillereglene, men også vet hva hver enkelt medarbeider blir målt på. Når dette er tydelig unngår vi konflikter, misforståelser og usikkerhet. Dermed skapes et grunnlag for at den enkelte fokuserer på det som gir positive resultater.

HVORDAN JOBBER VI


Alle prosesser vi gjennomfører tar utgangspunkt i teamets ståsted, behov for endring, videre utvikling eller påfyll.Vi hjelper til med å måle og tilrettelegge for utvikling av ressursene til teamet. Lederen vil til enhver tid ha full kontroll på prosessen. Prosessen avstemmes med lederens mål og ambisjonsnivå. Målet med enhver teambuilding blir avsluttet med en handlingsplan og ansvarsfordeling. Dette skaper fokus og målbar oppfølging av aktiviteter i det videre arbeidet internt. Alle våre bidrag gir inspirasjon, påfyll og gode løsninger som er spesialtilpasset hvert enkelt team. Kommunikasjon: Er det problemer eller motsetninger i teamet forårsaket av ulike holdninger eller kommunikasjonsformer, kan en innføring i kommunikasjon og forståelse for forskjellighet være konfliktløsende og skape grunnlag for bedre utnyttelse av ulike ferdigheter og kompetanse i teamet.
TOP UA-60251651-1